Find ud af nu, hvad skal du gøre for hurtig selvforbedring?

At papege over for dem, at de selv er arsag til deres angst med deres selvbedommelse, stopper ikke nodvendigvis bedommelsen. Det skyldes, at selvbedommelse ofte er en afhangighed. En afhangighed er en vanemassig adfard, der har til formal at beskytte mod smerte. Hvad er den smerte, som selvvurderinger skal beskytte mod?

Generelt er habet med selvbedommelse at beskytte mod afvisning og fiasko. De falske overbevisninger er, at “hvis jeg dommer mig selv, sa vil andre ikke domme mig og afvise mig”.

Jeg kan vare sikker mod andres dom ved at domme mig selv forst” eller “Hvis jeg dommer mig selv, kan jeg motivere mig selv til at gore tingene rigtigt og fa succes”. Sa vil jeg fole mig tryg og blive elsket og accepteret af andre.”

Men ligesom et barn klarer sig langt bedre i skolen med opmuntring end med kritik, gor vi som voksne det ogsa. Kritik har en tendens til at skramme og fastlase os. I stedet for at motivere os skaber den ofte sa meget angst, at vi stivner og bliver ude af stand til at tage passende skridt for os selv. Mere selvdommelse folger den manglende handling, hvilket resulterer i mere angst og immobilisering, indtil vi skaber en situation, hvor vi sidder helt fast og er ulykkelige.

Vejen ud af dette er at blive opmarksom pa folelserne af frygt, angst, vrede eller depression og derefter sporge dig selv: “Hvad har jeg lige sagt til mig selv, som skaber denne folelse?” Nar du bliver opmarksom pa selvvurderingen, kan du sa sporge dig selv: “Er jeg sikker pa, at det, jeg fortaller mig selv, er sandt?” Hvis du ikke er 100 % sikker pa, at det, du fortaller dig selv, er sandt, kan du sporge dit hojere, kloge selv eller en andelig visdomskilde: “Hvad er sandheden?” Hvis du virkelig er aben for at lare om sandheden, vil sandheden dukke op i dit sind, og den vil vare meget anderledes end det, du har fortalt dig selv()(Lær mere om e adu friend finder).

https://www.youtube.com/watch?v=Tjq_ljlb_oI

(https://www.brides.com/the-essential-dating-rules-1022100).

Posts from the same category:

Leave a Reply

Your email address will not be published.