Hvad dine kunder virkelig tænker om din selvforbedring?

ZZZZZZZZ

title:Er du fornuftigt fornuftig? Ga ikke glip af dagen
forfatter:Dan Ohler
source_url:http://www.articlecity.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_3756.shtml
date_saved:2007-07-25 12:30:19
category:selvforbedring_og_motivation
artikel:

“Kan du hore det? Det er der. Lyt.”
“Hvad? Jeg kan ikke hore noget som helst.”
“Det er netop det, der er pointen. Lyt til stilheden.”
I gar var en typisk dag for mig. Jeg var tidligt oppe, ovede en prasentation i en time, fik en hurtig kop kaffe og toast og satte mig derefter pa mit kontor.

Timerne floj af sted, mens jeg foretog opkald, besvarede opkald og skrev ivrigt pa computeren. Mit sind var fyldt med opgaver, der skulle udfores. Jeg havde svart ved at koncentrere mig om en enkelt ting. Hver gang jeg fordybede mig i et projekt, ringede telefonen, og jeg lod den distrahere mig i en anden retning. Jeg kiggede pa min kalender. Jeg krydsede ikke opgaver af. Faktisk var de ved at ticke mig af.
Jeg arbejdede virkelig hardt for at opna ingenting – sadan sa det i hvert fald ud.
Har du nogensinde haft en af disse dage?
Jeg vendte mig om for at lagge papir i printeren, og ud af ojenkrogen kunne jeg se min trofaste Border-Collie, Tip, kigge langselsfuldt ind ad vinduet. Jeg vendte mig om for at kigge pa hende, og hun viftede med halen, som om hun ville sige: “Kommer du ikke ud for at lege?”
Jeg kiggede pa det bjerg af papir, som jeg arbejdede pa(Lær mere om e adu friend finder).

https://www.youtube.com/watch?v=EHSZKkcZOfI
Maske ville noget motion hjalpe mig med at fa tankerne klarere.
Jeg tog mine lobesko pa og gik ud ad doren. Mit formal var at fa motion, og det var det hele. Mine ben pumpede, mit hjerte bankede, og jeg trak vejret hardt. Jeg var pa min sadvanlige sti, flere kilometer ned ad vejen, et sving gennem groften og ind pa en skovsti. Mine tanker var pa mine projekter pa mit kontor, og jeg var fuldstandig uvidende om alt omkring mig. Jeg snublede over en rod og stoppede op. Og det gjorde mine tanker ogsa.
Verden var helt stille pa dette sted. Der var ikke en raslen af blade, et fuglekvit eller nogen menneskeskabte lyde. Total stilhed. Wow!
Pludselig blev de sma daglige mirakler registreret i mit sind – traernes skonhed i farver, skovens efterarsdufte, den krystalklare himmel og min ubetinget karlige ven Tip. Mine selvpalagte byrder, frygt og bekymringer forsvandt fra mit sind, og jeg folte en varm glod af et malrettet liv.
Jeg havde nasten savnet den; dagens skonhed og magi.
Hvad med dig?
Fordyber du dig i dit arbejde og savner dagens skonhed?
Tager du de mennesker, steder og oplevelser, der omgiver dig, for givet?
Tag fem minutter til at gore folgende, uanset hvor du befinder dig()(https://www.womenshealthmag.com/relationships/a29703384/dating-rules-to-follow/).

Posts from the same category:

Leave a Reply

Your email address will not be published.