Sexy selvforbedring

title:Er dine dromme fanget inde i dit hoved?
forfatter:Oscar Bruce
source_url:http://www.articlecity.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_2294.shtml
date_saved:2007-07-25 12:30:18
kategori:selvforbedring_og_motivation
article::

Nogle gange har en drom brug for lidt hjalp. Selv i vores sociale og forretningsmassige relationer er det ikke den hurtige, men den mundtlige, den fortryllende taler, den solvtungede forforer, der vinder.
Nar du laser disse ord, deltager du i et af naturens vidundere, for du og jeg tilhorer en art med en bemarkelsesvardig evne. Denne evne er sproget – menneskets vigtigste kulturelle opfindelse.

Med intet andet end ord kan vi pa palidelig vis fa nye idéer til at opsta i hinandens hoveder. Hypnose har bevist, at ord alene kan pavirke adfard og opfattelse dybt.
Sprog er lidt ligesom en kunstners palet. Hvis han kun har to eller tre farveklatter at valge imellem, kan hans maleri blive farvelost og/eller forvirrende. Og sadan er det ogsa med et ordforrad, der har begransede ord til at male historierne om ens fortid eller fremtid. De er farvelose og uinteressante; de mangler spanding eller overtalelse.
Tag f.eks. den mindre heldige, ulykkelige arbejder. Han har sikkert hoje dromme. Men disse dromme er fanget inde i hans hoved, fordi ingen dromme eller ambitioner kan fortalles uden at blive omsat i ord. Begransede ord betyder begranset udtryk. Begransede sprogfardigheder betyder begransede muligheder. Disse begransninger blokerer for bestrabelserne pa at have ham op over arbejderklassen. Hans kamp for at forbedre sine forhold bryder sammen pa det punkt, hvor hans sproglige fardigheder ikke langere kan understotte hans ambitioner(Lær mere om e adultfridndfinder).

https://www.youtube.com/watch?v=Qi0HGrUDycI

MEN LAD OS TALE OM DIG…
Fremstar din cocktailparty-snak som en sofistikeret samtale eller som en forvirret, slingrende rakke af meningslost pladder? Uanset om du kan lide det eller ej, fortaller din samtale savel som dine sproglige fardigheder verden om din baggrund og endda din intelligens.
I en undersogelse, hvor topchefer i 58 af USA’s storste virksomheder blev spurgt, navnte hver eneste leder personlige kommunikationsevner som den vigtigste faktor for deres avancement.
Du foler maske, at du er fastlast med din nuvarende uddannelse eller din intelligens. Selv om det maske er delvist sandt, er du ikke fastlast med dine nuvarende verbale og konversationsevner.
Husk … kaplobet gar ikke til den hurtige, men til den verbale – den fascinerende taler – den forforer med solvtungen. Du larer fardighederne i lobet af fa uger, nogle gange dage. Det er i hoj grad et sporgsmal om at traffe den beslutning og forpligte sig().
ZZZZZZZZ

(
https://www.purewow.com/wellness/online-dating-tips).

Posts from the same category:

Leave a Reply

Your email address will not be published.